صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل سرمایه مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۰۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۴۳۵۳
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
601 1401/08/04 9,982 9,971 9,971 0 0 209,496,550 1,440,885 1,440,885 208,055,665 2,074,489,587,867
602 1401/08/03 10,000 9,991 9,991 0 0 209,496,550 0 0 209,496,550 2,093,065,123,452
603 1401/08/02 10,000 10,000 10,000 0 0 209,496,550 0 0 209,496,550 2,094,933,248,278
604 1401/08/01 10,000 10,000 10,000 0 209,496,550 209,496,550 0 0 209,496,550 2,094,957,657,066