صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل سرمایه مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۰۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۴۳۵۳
هزینه‌های صندوق
فهرستی از هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق در اساسنامه قید شده است. برخی از این هزینه‌ها نظیر هزینه‌های طرح دعاوی به نفع صندوق یا علیه ارکان صندوق به طور کلی غیر قابل پیش‌بینی بوده و به موضوع دعاوی و مراحل و سرعت پیشرفت آنها بستگی دارد. برخی از هزینه‌ها نظیر هزینه‌های تاسیس و هزینه‌های تشکیل مجامع صندوق با تصویب مجمع صندوق از محل دارایی‌های صندوق پرداخت می‌شوند. برخی دیگر از هزینه‌ها نظیر کارمزد معاملات، هزینه سود تسهیلات بانکی، هزینه نگهداری اوراق بهادار بی نام صندوق یا هزینه نقل و انتقال وجوه صندوق از طریق مذاکره مدیر صندوق با ارائه دهندگان این خدمات و تسهیلات تعیین می‌شود. به طور کلی هزینه‌های صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا به دو بخش به شرح ذیل تقسیم می‌گردند:

هزینه‌هایی که از محل دارایی‌های صندوق قابل پرداخت می‌باشند

 عنوان هزینه

شرح نحوه محاسبه هزینه

هزینه‌های تأسیس (شامل تبلیغ پذیره‌نویسی)

صفر ریال.

هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق

صفر ریال.

کارمزد مدیر

سالانه دو دصد (0.02) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه سه در هزار (0.003) از ارزش روزانۀ اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه 2درصد (0.02) از سود حاصل از   سرمایه ­گذاری در گواهی سپردۀ بانکی و سپردۀ بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه­گذاری در آن‌ها به‌علاوۀ 5 درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار.

کارمزد ضامن جبران اصل مبلغ سرمایه گذاری

سالانه دو و نیم درصد (0.025) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه پنج در هزار (0.005) از ارزش روزانۀ اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق

کارمزد متولی

سالانه 1 در هزار(0.001) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که سالانه حداقل 1000 میلیون ریال و حداکثر 1300 میلیون ریال خواهد بود.

   

کارمزد حسابرس

سالانه مبلغ ثابت 1000 میلیون ریال به ازای هر سال مالی.

مخارج تصفیۀ صندوق

معادل 1/0 درصد ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می‌باشد که تا سقف 1,000 میلیون ریال شناسایی صورت می‌گیرد و بعد از آن متوقف می‌شود.

حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها

معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر این‌که عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد.

هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها

مبلغ 5.000 میلیون ریال به عنوان هزینه ثابت سالانه نرم‌افزارتعیین و هزینه‌های متغییر به شرح ذیل می‌باشد:

1- به ازای هر سرمایه‌گذار دارای واحد در هر سال مبلغ 90.000ریال؛

2- به ازای هر درخواست صدور یا ابطال مبلغ 15.000 ریال؛

3- سالانه 0.00025 از متوسط خالص ارزش دارایی‌های صندوق تا سقف 30 هزار میلیارد ریال؛

4- سالانه 0.00015 از متوسط خالص ارزش دارایی‌های صندوق از 30 هزار تا 50 هزار میلیارد ریال؛

5- سالانه 0.000005 از متوسط خالص ارزش دارایی‌های صندوق از 50 هزار میلیارد ریال به بالا؛

هزینه سپرده­گذاری واحدهای سرمایه­گذاری صندوق

مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه.

هزینه کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار

مطابق مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار.

کارمزد درجه­بندی ارزیابی عملکرد صندوق

براساس قرارداد با شرکت رتبه‌بندی اعتباری دارای مجوز فعالیت از سازمان بورس و اوراق بهادار با تایید مجمع.

توضیحات:

(الف)کارمزد مدیر و کارمزد ثابت ضامن جبران اصل مبلغ سرمایه گذاری  روزانه براساس ارزش سهام، حق تقدم و اوراق بهادار با درآمد ثابت روز کاری قبل و سود علی­الحساب دریافتنی سپرده­های بانکی در روز قبل و کارمزد متولی روزانه بر اساس ارزش خالص دارایی‌های روز قبل حاسبه می‌شود. اشخاص یادشده کارمزدی بابت روز اول فعالیت صندوق دریافت نمی‌کنند.

(ب) به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه‌گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر ضرب‌در ارزش خالص دارایی‌های صندوق در پایان روز قبل حداکثر تا سقف 500 میلیون ریال برای صندوق­های با ارزش خالص دارایی کمتر یا مساوی 5،000 میلیارد ریال و برای صندوق­های سرمایه­گذاری با بیش از مبلغ فوق حداکثر تا سقف 1،000 میلیون ریال، در حساب‌ها ذخیره می‌شود. n، برابر است با 3 یا طول عمر صندوق به سال هر کدام کمتر باشد. هر زمان ذخیرة صندوق به یک در هزار ارزش خالص دارایی‌های صندوق با نرخ‌های روز قبل یا سقف تعیین شده برسد، محاسبة ذخیرة تصفیه و ثبت آن در حساب‌های صندوق متوقف می‌شود. هرگاه در روزهای بعد از توقف محاسبة یاد شده در اثر افزایش قیمت دارایی‌ها، ذخیرة ثبت شده کفایت نکند، امر ذخیره‌سازی به شرح یاد شده ادامه می‌یابد.

(ج)هزینه‌های دسترسی به نرم‌‌افزار، تارنما، و خدمات پشتیبانی پس از تصویب مجمع از محل دارایی‌های صندوق قابل پرداخت است و توسط مدیر در حساب‌های صندوق ثبت شده و به طور روزانه مستهلک یا ذخیره می‌شود.

(د) در مورد مخارج مربوط به دریافت خدمات یا خرید کالا که مشمول مالیات بر ارزش افزوده می‌شوند، لازم است مالیات بر ارزش افزوده نیز مطابق قوانین محاسبه و همزمان با مخارج یادشده، حسب مورد در حساب هزینه یا دارایی مربوطه ثبت گردد.

هزینه‌هایی که باید توسط سرمایه‌گذار پرداخت شود

 

عنوان هزینهشرحدریافت کننده
کارمزد صدور صفر
----
کارمزد ابطال صفر ----