صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل سرمایه مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۰۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۴۳۵۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۴/۳۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۸۵,۲۳۵,۹۰۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۱۴,۷۶۴,۰۹۷
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۵,۰۰۳,۱۱۵,۳۴۹,۸۹۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۷,۶۳۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۷,۵۴۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۷,۵۴۰
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۴/۳۰
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۰۸/۰۱
نوع صندوق
تضمین اصل سرمایه
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ ۱۷,۶۳۱ ۱۷,۵۴۰ ۱۷,۵۴۰ ۰ ۰ ۱,۱۰۵,۶۳۸,۷۴۹ ۰ ۸۲۰,۴۰۲,۸۴۶ ۲۸۵,۲۳۵,۹۰۳ ۵,۰۰۳,۱۱۵,۳۴۹,۸۹۳
  ۲ ۱۴۰۳/۰۴/۲۹ ۱۷,۷۲۲ ۱۷,۶۳۰ ۱۷,۶۳۰ ۰ ۰ ۱,۱۰۵,۶۳۸,۷۴۹ ۰ ۸۲۰,۴۰۲,۸۴۶ ۲۸۵,۲۳۵,۹۰۳ ۵,۰۲۸,۶۱۹,۴۱۶,۵۸۴
  ۳ ۱۴۰۳/۰۴/۲۸ ۱۷,۷۲۰ ۱۷,۶۲۸ ۱۷,۶۲۸ ۰ ۳۱۳,۰۰۴ ۱,۱۰۵,۶۳۸,۷۴۹ ۳۷۴,۸۱۴ ۸۲۰,۴۰۲,۸۴۶ ۲۸۵,۲۳۵,۹۰۳ ۵,۰۲۸,۱۰۸,۱۷۹,۰۶۰
  ۴ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷ ۱۷,۷۴۵ ۱۷,۶۵۲ ۱۷,۶۵۲ ۰ ۰ ۱,۱۰۵,۳۲۵,۷۴۵ ۰ ۸۲۰,۰۲۸,۰۳۲ ۲۸۵,۲۹۷,۷۱۳ ۵,۰۳۶,۰۰۱,۳۸۷,۷۲۶
  ۵ ۱۴۰۳/۰۴/۲۶ ۱۷,۷۲۷ ۱۷,۶۳۴ ۱۷,۶۳۴ ۰ ۰ ۱,۱۰۵,۳۲۵,۷۴۵ ۰ ۸۲۰,۰۲۸,۰۳۲ ۲۸۵,۲۹۷,۷۱۳ ۵,۰۳۰,۹۱۸,۴۵۵,۶۱۸
  ۶ ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ ۱۷,۷۲۵ ۱۷,۶۳۲ ۱۷,۶۳۲ ۰ ۲۳۶,۱۳۶ ۱,۱۰۵,۳۲۵,۷۴۵ ۱,۸۸۱,۰۶۸ ۸۲۰,۰۲۸,۰۳۲ ۲۸۵,۲۹۷,۷۱۳ ۵,۰۳۰,۴۴۷,۲۳۶,۰۷۳
  ۷ ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ ۱۷,۷۲۳ ۱۷,۶۳۱ ۱۷,۶۳۱ ۰ ۲۲۶,۰۱۲ ۱,۱۰۵,۰۸۹,۶۰۹ ۵۷۸,۰۱۳ ۸۱۸,۱۴۶,۹۶۴ ۲۸۶,۹۴۲,۶۴۵ ۵,۰۵۸,۹۵۲,۸۷۹,۹۳۳
  ۸ ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ ۱۷,۷۰۴ ۱۷,۶۱۱ ۱۷,۶۱۱ ۰ ۰ ۱,۱۰۴,۸۶۳,۵۹۷ ۰ ۸۱۷,۵۶۸,۹۵۱ ۲۸۷,۲۹۴,۶۴۶ ۵,۰۵۹,۵۸۴,۶۸۶,۵۲۳
  ۹ ۱۴۰۳/۰۴/۲۲ ۱۷,۷۰۰ ۱۷,۶۰۶ ۱۷,۶۰۶ ۰ ۰ ۱,۱۰۴,۸۶۳,۵۹۷ ۰ ۸۱۷,۵۶۸,۹۵۱ ۲۸۷,۲۹۴,۶۴۶ ۵,۰۵۸,۰۷۵,۳۶۵,۹۶۷
  ۱۰ ۱۴۰۳/۰۴/۲۱ ۱۷,۶۹۹ ۱۷,۶۰۵ ۱۷,۶۰۵ ۰ ۱,۰۵۸,۵۰۷ ۱,۱۰۴,۸۶۳,۵۹۷ ۱,۵۳۰,۹۴۶ ۸۱۷,۵۶۸,۹۵۱ ۲۸۷,۲۹۴,۶۴۶ ۵,۰۵۷,۷۲۱,۲۹۲,۹۴۰
  ۱۱ ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ ۱۷,۷۰۰ ۱۷,۶۰۷ ۱۷,۶۰۷ ۰ ۶۰۳,۹۲۵ ۱,۱۰۳,۸۰۵,۰۹۰ ۱,۸۴۳,۹۵۰ ۸۱۶,۰۳۸,۰۰۵ ۲۸۷,۷۶۷,۰۸۵ ۵,۰۶۶,۵۷۴,۴۶۴,۵۳۷
  ۱۲ ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ ۱۷,۶۹۰ ۱۷,۵۹۶ ۱۷,۵۹۶ ۰ ۱,۰۰۶,۷۷۰ ۱,۱۰۳,۲۰۱,۱۶۵ ۶۳۲,۵۸۴ ۸۱۴,۱۹۴,۰۵۵ ۲۸۹,۰۰۷,۱۱۰ ۵,۰۸۵,۲۵۹,۴۳۹,۰۶۰
  ۱۳ ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ ۱۷,۶۹۷ ۱۷,۵۹۹ ۱۷,۵۹۹ ۰ ۱,۲۴۳,۱۰۰ ۱,۱۰۲,۱۹۴,۳۹۵ ۱,۰۱۶,۲۲۲ ۸۱۳,۵۶۱,۴۷۱ ۲۸۸,۶۳۲,۹۲۴ ۵,۰۷۹,۷۸۶,۲۴۰,۷۲۹
  ۱۴ ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ ۱۷,۷۶۲ ۱۷,۶۶۴ ۱۷,۶۶۴ ۰ ۱۳۵,۴۴۸ ۱,۱۰۰,۹۵۱,۲۹۵ ۳۶۵,۷۴۳ ۸۱۲,۵۴۵,۲۴۹ ۲۸۸,۴۰۶,۰۴۶ ۵,۰۹۴,۳۹۹,۷۱۱,۸۲۷
  ۱۵ ۱۴۰۳/۰۴/۱۶ ۱۷,۵۳۶ ۱۷,۴۳۸ ۱۷,۴۳۸ ۰ ۰ ۱,۱۰۰,۸۱۵,۸۴۷ ۰ ۸۱۲,۱۷۹,۵۰۶ ۲۸۸,۶۳۶,۳۴۱ ۵,۰۳۳,۱۳۸,۳۲۰,۳۷۸
  ۱۶ ۱۴۰۳/۰۴/۱۵ ۱۷,۰۹۹ ۱۷,۰۰۳ ۱۷,۰۰۳ ۰ ۰ ۱,۱۰۰,۸۱۵,۸۴۷ ۰ ۸۱۲,۱۷۹,۵۰۶ ۲۸۸,۶۳۶,۳۴۱ ۴,۹۰۷,۸۱۴,۵۶۳,۹۴۷
  ۱۷ ۱۴۰۳/۰۴/۱۴ ۱۷,۰۹۸ ۱۷,۰۰۳ ۱۷,۰۰۳ ۰ ۱۱۲,۳۵۸ ۱,۱۰۰,۸۱۵,۸۴۷ ۵۲۰,۶۵۸ ۸۱۲,۱۷۹,۵۰۶ ۲۸۸,۶۳۶,۳۴۱ ۴,۹۰۷,۶۱۵,۸۶۸,۴۰۵
  ۱۸ ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ ۱۷,۰۹۹ ۱۷,۰۰۳ ۱۷,۰۰۳ ۰ ۲۶۴,۴۱۹ ۱,۱۰۰,۷۰۳,۴۸۹ ۵۹۴,۰۶۷ ۸۱۱,۶۵۸,۸۴۸ ۲۸۹,۰۴۴,۶۴۱ ۴,۹۱۴,۷۰۷,۷۲۷,۱۳۳
  ۱۹ ۱۴۰۳/۰۴/۱۲ ۱۷,۰۶۴ ۱۶,۹۶۹ ۱۶,۹۶۹ ۰ ۱۶۲,۴۴۲ ۱,۱۰۰,۴۳۹,۰۷۰ ۱,۸۱۶,۷۹۵ ۸۱۱,۰۶۴,۷۸۱ ۲۸۹,۳۷۴,۲۸۹ ۴,۹۱۰,۴۶۵,۴۷۹,۰۴۰
  ۲۰ ۱۴۰۳/۰۴/۱۱ ۱۷,۰۱۳ ۱۶,۹۱۹ ۱۶,۹۱۹ ۰ ۴۸۳,۹۳۹ ۱,۱۰۰,۲۷۶,۶۲۸ ۳,۲۱۹,۴۵۱ ۸۰۹,۲۴۷,۹۸۶ ۲۹۱,۰۲۸,۶۴۲ ۴,۹۲۳,۸۱۰,۹۹۱,۰۹۷
  مشاهده همه