صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل سرمایه مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۰۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۴۳۵۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۲/۰۹/۰۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۴۳,۷۷۳,۳۹۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۵۶,۲۲۶,۶۰۷
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۵,۵۷۳,۰۷۷,۹۷۲,۲۵۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۶,۲۹۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۶,۲۱۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۶,۲۱۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۲/۰۹/۰۷
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۰۸/۰۱
نوع صندوق
تضمین اصل سرمایه
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ ۱۶,۲۹۹ ۱۶,۲۱۱ ۱۶,۲۱۱ ۰ ۱,۷۳۰,۹۴۰ ۸۵۶,۹۸۷,۲۶۴ ۵۳۰,۲۳۲ ۵۱۳,۲۱۳,۸۷۱ ۳۴۳,۷۷۳,۳۹۳ ۵,۵۷۳,۰۷۷,۹۷۲,۲۵۳
  ۲ ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ ۱۶,۲۸۶ ۱۶,۱۹۸ ۱۶,۱۹۸ ۰ ۲,۹۰۱,۱۴۸ ۸۵۵,۲۵۶,۳۲۴ ۴,۹۳۴,۷۳۵ ۵۱۲,۶۸۳,۶۳۹ ۳۴۲,۵۷۲,۶۸۵ ۵,۵۴۹,۰۱۷,۷۱۷,۹۴۳
  ۳ ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ ۱۶,۲۵۳ ۱۶,۱۶۷ ۱۶,۱۶۷ ۰ ۱,۰۷۸,۱۱۴ ۸۵۲,۳۵۵,۱۷۶ ۹۹۴,۵۷۷ ۵۰۷,۷۴۸,۹۰۴ ۳۴۴,۶۰۶,۲۷۲ ۵,۵۷۱,۰۸۸,۸۳۶,۴۴۵
  ۴ ۱۴۰۲/۰۹/۰۴ ۱۶,۲۱۱ ۱۶,۱۲۵ ۱۶,۱۲۵ ۰ ۰ ۸۵۱,۲۷۷,۰۶۲ ۰ ۵۰۶,۷۵۴,۳۲۷ ۳۴۴,۵۲۲,۷۳۵ ۵,۵۵۵,۳۵۵,۰۶۳,۹۰۷
  ۵ ۱۴۰۲/۰۹/۰۳ ۱۶,۲۰۴ ۱۶,۱۱۸ ۱۶,۱۱۸ ۰ ۰ ۸۵۱,۲۷۷,۰۶۲ ۰ ۵۰۶,۷۵۴,۳۲۷ ۳۴۴,۵۲۲,۷۳۵ ۵,۵۵۳,۰۲۱,۳۹۶,۲۴۵
  ۶ ۱۴۰۲/۰۹/۰۲ ۱۶,۲۰۴ ۱۶,۱۱۸ ۱۶,۱۱۸ ۰ ۱۹,۲۳۴,۲۱۲ ۸۵۱,۲۷۷,۰۶۲ ۷۵۵,۷۰۵ ۵۰۶,۷۵۴,۳۲۷ ۳۴۴,۵۲۲,۷۳۵ ۵,۵۵۲,۹۷۸,۷۴۷,۷۱۷
  ۷ ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ ۱۶,۲۰۳ ۱۶,۱۱۴ ۱۶,۱۱۴ ۰ ۱,۳۲۴,۱۵۵ ۸۳۲,۰۴۲,۸۵۰ ۹۲۸,۰۶۸ ۵۰۵,۹۹۸,۶۲۲ ۳۲۶,۰۴۴,۲۲۸ ۵,۲۵۳,۸۳۹,۶۱۶,۰۳۶
  ۸ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ ۱۶,۱۸۷ ۱۶,۰۹۷ ۱۶,۰۹۷ ۰ ۷۵۳,۶۵۴ ۸۳۰,۷۱۸,۶۹۵ ۱,۴۰۵,۵۷۲ ۵۰۵,۰۷۰,۵۵۴ ۳۲۵,۶۴۸,۱۴۱ ۵,۲۴۱,۹۷۰,۴۹۶,۲۰۶
  ۹ ۱۴۰۲/۰۸/۲۹ ۱۶,۱۳۴ ۱۶,۰۴۵ ۱۶,۰۴۵ ۰ ۷۹۳,۳۶۵ ۸۲۹,۹۶۵,۰۴۱ ۳,۰۳۶,۲۰۰ ۵۰۳,۶۶۴,۹۸۲ ۳۲۶,۳۰۰,۰۵۹ ۵,۲۳۵,۵۵۳,۲۷۷,۰۸۸
  ۱۰ ۱۴۰۲/۰۸/۲۸ ۱۶,۱۵۱ ۱۶,۰۶۴ ۱۶,۰۶۴ ۰ ۱,۱۲۵,۴۶۷ ۸۲۹,۱۷۱,۶۷۶ ۹۶۵,۰۰۰ ۵۰۰,۶۲۸,۷۸۲ ۳۲۸,۵۴۲,۸۹۴ ۵,۲۷۷,۶۸۱,۱۰۸,۶۱۸
  ۱۱ ۱۴۰۲/۰۸/۲۷ ۱۶,۱۴۸ ۱۶,۰۶۱ ۱۶,۰۶۱ ۰ ۰ ۸۲۸,۰۴۶,۲۰۹ ۰ ۴۹۹,۶۶۳,۷۸۲ ۳۲۸,۳۸۲,۴۲۷ ۵,۲۷۴,۰۵۵,۳۵۳,۵۰۴
  ۱۲ ۱۴۰۲/۰۸/۲۶ ۱۶,۲۰۴ ۱۶,۱۱۶ ۱۶,۱۱۶ ۰ ۰ ۸۲۸,۰۴۶,۲۰۹ ۰ ۴۹۹,۶۶۳,۷۸۲ ۳۲۸,۳۸۲,۴۲۷ ۵,۲۹۲,۱۵۶,۴۴۹,۲۰۳
  ۱۳ ۱۴۰۲/۰۸/۲۵ ۱۶,۲۰۴ ۱۶,۱۱۶ ۱۶,۱۱۶ ۰ ۵۱۱,۴۷۴ ۸۲۸,۰۴۶,۲۰۹ ۶۷۲,۹۵۶ ۴۹۹,۶۶۳,۷۸۲ ۳۲۸,۳۸۲,۴۲۷ ۵,۲۹۲,۰۷۴,۸۷۰,۳۰۴
  ۱۴ ۱۴۰۲/۰۸/۲۴ ۱۶,۲۰۳ ۱۶,۱۱۵ ۱۶,۱۱۵ ۰ ۶۰۸,۲۴۶ ۸۲۷,۵۳۴,۷۳۵ ۲,۰۶۵,۳۳۹ ۴۹۸,۹۹۰,۸۲۶ ۳۲۸,۵۴۳,۹۰۹ ۵,۲۹۴,۵۵۳,۷۰۱,۴۱۱
  ۱۵ ۱۴۰۲/۰۸/۲۳ ۱۶,۲۴۷ ۱۶,۱۵۹ ۱۶,۱۵۹ ۰ ۲,۰۷۳,۰۵۲ ۸۲۶,۹۲۶,۴۸۹ ۲۹۸,۸۸۱ ۴۹۶,۹۲۵,۴۸۷ ۳۳۰,۰۰۱,۰۰۲ ۵,۳۳۲,۵۶۵,۹۹۱,۲۹۰
  ۱۶ ۱۴۰۲/۰۸/۲۲ ۱۶,۲۹۷ ۱۶,۲۰۸ ۱۶,۲۰۸ ۰ ۲,۱۲۳,۹۹۳ ۸۲۴,۸۵۳,۴۳۷ ۱,۶۰۲,۸۸۹ ۴۹۶,۶۲۶,۶۰۶ ۳۲۸,۲۲۶,۸۳۱ ۵,۳۲۰,۰۳۶,۷۰۹,۸۰۶
  ۱۷ ۱۴۰۲/۰۸/۲۱ ۱۶,۲۷۱ ۱۶,۱۸۲ ۱۶,۱۸۲ ۰ ۱,۷۶۰,۲۸۴ ۸۲۲,۷۲۹,۴۴۴ ۶۹۰,۱۱۱ ۴۹۵,۰۲۳,۷۱۷ ۳۲۷,۷۰۵,۷۲۷ ۵,۳۰۳,۰۹۷,۵۹۹,۵۳۴
  ۱۸ ۱۴۰۲/۰۸/۲۰ ۱۶,۲۷۷ ۱۶,۱۸۸ ۱۶,۱۸۸ ۰ ۰ ۸۲۰,۹۶۹,۱۶۰ ۰ ۴۹۴,۳۳۳,۶۰۶ ۳۲۶,۶۳۵,۵۵۴ ۵,۲۸۷,۷۰۹,۲۱۲,۷۵۹
  ۱۹ ۱۴۰۲/۰۸/۱۹ ۱۶,۲۶۰ ۱۶,۱۷۲ ۱۶,۱۷۲ ۰ ۰ ۸۲۰,۹۶۹,۱۶۰ ۰ ۴۹۴,۳۳۳,۶۰۶ ۳۲۶,۶۳۵,۵۵۴ ۵,۲۸۲,۴۸۳,۶۶۱,۴۶۴
  ۲۰ ۱۴۰۲/۰۸/۱۸ ۱۶,۲۶۰ ۱۶,۱۷۲ ۱۶,۱۷۲ ۰ ۲,۴۶۸,۹۵۸ ۸۲۰,۹۶۹,۱۶۰ ۴۹۵,۹۵۱ ۴۹۴,۳۳۳,۶۰۶ ۳۲۶,۶۳۵,۵۵۴ ۵,۲۸۲,۳۹۷,۷۸۲,۰۴۳
  مشاهده همه