صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل سرمایه مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۰۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۴۳۵۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۱/۰۹/۰۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۱۸,۳۲۱,۷۹۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۸۱,۶۷۸,۲۱۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲,۳۲۶,۳۲۱,۸۶۲,۶۹۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۶۸۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۶۵۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۶۳۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۱/۰۹/۰۷
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۰۸/۰۱
نوع صندوق
تضمین اصل سرمایه
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ ۱۰,۶۸۱ ۱۰,۶۵۵ ۱۰,۶۳۱ -۲۴ ۱,۶۲۴,۲۲۳ ۲۴۷,۳۶۹,۳۸۱ ۱,۰۸۵,۴۲۰ ۲۹,۰۴۷,۵۹۱ ۲۱۸,۳۲۱,۷۹۰ ۲,۳۲۶,۳۲۱,۸۶۲,۶۹۲
  ۲ ۱۴۰۱/۰۹/۰۶ ۱۰,۶۶۲ ۱۰,۶۳۷ ۱۰,۶۱۴ -۲۳ ۱,۵۸۶,۲۱۶ ۲۴۵,۷۴۵,۱۵۸ ۲۹۳,۰۶۱ ۲۷,۹۶۲,۱۷۱ ۲۱۷,۷۸۲,۹۸۷ ۲,۳۱۶,۵۴۸,۸۲۳,۸۱۷
  ۳ ۱۴۰۱/۰۹/۰۵ ۱۰,۶۶۵ ۱۰,۶۴۰ ۱۰,۶۱۳ -۲۷ ۰ ۲۴۴,۱۵۸,۹۴۲ ۰ ۲۷,۶۶۹,۱۱۰ ۲۱۶,۴۸۹,۸۳۲ ۲,۳۰۳,۴۵۹,۷۹۴,۶۰۰
  ۴ ۱۴۰۱/۰۹/۰۴ ۱۰,۶۷۴ ۱۰,۶۴۹ ۱۰,۶۲۵ -۲۴ ۰ ۲۴۴,۱۵۸,۹۴۲ ۰ ۲۷,۶۶۹,۱۱۰ ۲۱۶,۴۸۹,۸۳۲ ۲,۳۰۵,۲۹۲,۹۱۲,۳۵۹
  ۵ ۱۴۰۱/۰۹/۰۳ ۱۰,۶۷۵ ۱۰,۶۴۹ ۱۰,۶۲۶ -۲۳ ۷۶۲,۲۴۴ ۲۴۴,۱۵۸,۹۴۲ ۳۲۵,۵۲۲ ۲۷,۶۶۹,۱۱۰ ۲۱۶,۴۸۹,۸۳۲ ۲,۳۰۵,۴۴۱,۳۱۱,۳۸۶
  ۶ ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ ۱۰,۶۷۵ ۱۰,۶۵۰ ۱۰,۶۲۷ -۲۳ ۹۶۶,۲۸۱ ۲۴۳,۳۹۶,۶۹۸ ۴۲۳,۴۶۰ ۲۷,۳۴۳,۵۸۸ ۲۱۶,۰۵۳,۱۱۰ ۲,۳۰۰,۹۲۱,۷۶۸,۸۸۴
  ۷ ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ ۱۰,۶۶۸ ۱۰,۶۴۳ ۱۰,۶۳۳ -۱۰ ۱,۲۰۹,۴۸۹ ۲۴۲,۴۳۰,۴۱۷ ۸۶۶,۸۵۷ ۲۶,۹۲۰,۱۲۸ ۲۱۵,۵۱۰,۲۸۹ ۲,۲۹۳,۶۷۲,۵۹۵,۳۷۹
  ۸ ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ ۱۰,۶۷۳ ۱۰,۶۴۸ ۱۰,۶۳۹ ۱,۲۹۰,۵۷۰ ۲۴۱,۲۲۰,۹۲۸ ۱,۸۸۸,۱۸۸ ۲۶,۰۵۳,۲۷۱ ۲۱۵,۱۶۷,۶۵۷ ۲,۲۹۱,۰۰۳,۵۰۷,۴۶۰
  ۹ ۱۴۰۱/۰۸/۲۹ ۱۰,۶۶۰ ۱۰,۶۳۵ ۱۰,۶۳۳ ۲,۷۳۰,۶۷۱ ۲۳۹,۹۳۰,۳۵۸ ۶۰۵,۴۴۲ ۲۴,۱۶۵,۰۸۳ ۲۱۵,۷۶۵,۲۷۵ ۲,۲۹۴,۷۶۲,۴۹۹,۹۷۰
  ۱۰ ۱۴۰۱/۰۸/۲۸ ۱۰,۶۳۳ ۱۰,۶۰۸ ۱۰,۶۰۹ ۱ ۰ ۲۳۷,۱۹۹,۶۸۷ ۰ ۲۳,۵۵۹,۶۴۱ ۲۱۳,۶۴۰,۰۴۶ ۲,۲۶۶,۲۰۶,۶۴۹,۰۲۶
  ۱۱ ۱۴۰۱/۰۸/۲۷ ۱۰,۶۶۴ ۱۰,۶۳۹ ۱۰,۶۴۰ ۱ ۰ ۲۳۷,۱۹۹,۶۸۷ ۰ ۲۳,۵۵۹,۶۴۱ ۲۱۳,۶۴۰,۰۴۶ ۲,۲۷۳,۰۱۰,۳۲۹,۹۸۶
  ۱۲ ۱۴۰۱/۰۸/۲۶ ۱۰,۶۶۵ ۱۰,۶۴۰ ۱۰,۶۴۱ ۱ ۲,۱۲۹,۴۲۲ ۲۳۷,۱۹۹,۶۸۷ ۷۴۴,۰۵۷ ۲۳,۵۵۹,۶۴۱ ۲۱۳,۶۴۰,۰۴۶ ۲,۲۷۳,۱۵۰,۷۲۱,۴۶۴
  ۱۳ ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ۱۰,۶۶۵ ۱۰,۶۴۱ ۱۰,۶۴۱ ۰ ۲,۸۷۲,۴۷۹ ۲۳۵,۰۷۰,۲۶۵ ۹۸۲,۳۴۷ ۲۲,۸۱۵,۵۸۴ ۲۱۲,۲۵۴,۶۸۱ ۲,۲۵۸,۵۰۱,۴۲۵,۲۴۷
  ۱۴ ۱۴۰۱/۰۸/۲۴ ۱۰,۶۳۲ ۱۰,۶۰۸ ۱۰,۶۱۱ ۳ ۴,۵۱۷,۰۶۱ ۲۳۲,۱۹۷,۷۸۶ ۱,۳۵۰,۵۶۹ ۲۱,۸۳۳,۲۳۷ ۲۱۰,۳۶۴,۵۴۹ ۲,۲۳۱,۴۵۳,۶۸۰,۹۲۲
  ۱۵ ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ ۱۰,۶۱۰ ۱۰,۵۸۵ ۱۰,۵۹۲ ۷ ۳,۶۴۰,۵۱۲ ۲۲۷,۶۸۰,۷۲۵ ۷۳۶,۷۱۳ ۲۰,۴۸۲,۶۶۸ ۲۰۷,۱۹۸,۰۵۷ ۲,۱۹۳,۲۱۰,۳۰۷,۵۸۷
  ۱۶ ۱۴۰۱/۰۸/۲۲ ۱۰,۶۳۶ ۱۰,۶۱۲ ۱۰,۶۱۱ ۴,۸۵۱,۷۲۱ ۲۲۴,۰۴۰,۲۱۳ ۳۷۶,۹۰۳ ۱۹,۷۴۵,۹۵۵ ۲۰۴,۲۹۴,۲۵۸ ۲,۱۶۷,۹۹۲,۱۱۵,۴۵۳
  ۱۷ ۱۴۰۱/۰۸/۲۱ ۱۰,۶۴۹ ۱۰,۶۲۵ ۱۰,۶۲۵ ۰ ۰ ۲۱۹,۱۸۸,۴۹۲ ۰ ۱۹,۳۶۹,۰۵۲ ۱۹۹,۸۱۹,۴۴۰ ۲,۱۲۳,۰۰۱,۴۶۳,۶۸۷
  ۱۸ ۱۴۰۱/۰۸/۲۰ ۱۰,۵۹۴ ۱۰,۵۶۹ ۱۰,۵۶۹ ۰ ۰ ۲۱۹,۱۸۸,۴۹۲ ۰ ۱۹,۳۶۹,۰۵۲ ۱۹۹,۸۱۹,۴۴۰ ۲,۱۱۱,۸۲۴,۴۱۷,۳۹۹
  ۱۹ ۱۴۰۱/۰۸/۱۹ ۱۰,۵۹۵ ۱۰,۵۶۹ ۱۰,۵۶۹ ۰ ۲,۹۸۶,۷۴۶ ۲۱۹,۱۸۸,۴۹۲ ۹۴۷,۵۶۷ ۱۹,۳۶۹,۰۵۲ ۱۹۹,۸۱۹,۴۴۰ ۲,۱۱۱,۹۶۱,۰۲۶,۵۳۱
  ۲۰ ۱۴۰۱/۰۸/۱۸ ۱۰,۵۹۵ ۱۰,۵۷۰ ۱۰,۵۷۰ ۰ ۹۸۹,۸۱۶ ۲۱۶,۲۰۱,۷۴۶ ۷۳۸,۴۸۹ ۱۸,۴۲۱,۴۸۵ ۱۹۷,۷۸۰,۲۶۱ ۲,۰۹۰,۴۷۵,۰۲۷,۳۹۸
  مشاهده همه