صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل سرمایه مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۰۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۴۳۵۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۲/۰۷/۱۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۴۴,۴۲۸,۱۷۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۵۵,۵۷۱,۸۲۳
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۵,۵۸۰,۷۷۵,۴۹۴,۵۲۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۶,۲۸۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۶,۲۰۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۶,۲۰۳
تاریخ انتشار
۱۴۰۲/۰۷/۱۱
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۰۸/۰۱
نوع صندوق
تضمین اصل سرمایه
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۲/۰۷/۱۱ ۱۶,۲۸۴ ۱۶,۲۰۳ ۱۶,۲۰۳ ۰ ۲,۳۷۳,۱۵۷ ۷۹۲,۵۴۸,۸۸۷ ۱,۷۷۷,۱۳۰ ۴۴۸,۱۲۰,۷۱۰ ۳۴۴,۴۲۸,۱۷۷ ۵,۵۸۰,۷۷۵,۴۹۴,۵۲۱
  ۲ ۱۴۰۲/۰۷/۱۰ ۱۶,۲۸۵ ۱۶,۲۰۳ ۱۶,۲۰۳ ۰ ۱,۶۶۹,۱۶۶ ۷۹۰,۱۷۵,۷۳۰ ۱,۸۶۶,۷۸۳ ۴۴۶,۳۴۳,۵۸۰ ۳۴۳,۸۳۲,۱۵۰ ۵,۵۷۱,۱۲۶,۹۷۱,۴۰۹
  ۳ ۱۴۰۲/۰۷/۰۹ ۱۶,۲۶۹ ۱۶,۱۹۰ ۱۶,۱۹۰ ۰ ۲,۷۷۹,۴۳۲ ۷۸۸,۵۰۶,۵۶۴ ۸۲۰,۳۷۴ ۴۴۴,۴۷۶,۷۹۷ ۳۴۴,۰۲۹,۷۶۷ ۵,۵۶۹,۷۰۲,۳۸۶,۲۲۴
  ۴ ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ ۱۶,۳۲۵ ۱۶,۲۴۴ ۱۶,۲۴۴ ۰ ۰ ۷۸۵,۷۲۷,۱۳۲ ۰ ۴۴۳,۶۵۶,۴۲۳ ۳۴۲,۰۷۰,۷۰۹ ۵,۵۵۶,۷۵۴,۵۸۳,۵۰۰
  ۵ ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ ۱۶,۳۷۰ ۱۶,۲۹۰ ۱۶,۲۹۰ ۰ ۰ ۷۸۵,۷۲۷,۱۳۲ ۰ ۴۴۳,۶۵۶,۴۲۳ ۳۴۲,۰۷۰,۷۰۹ ۵,۵۷۲,۲۲۱,۲۳۵,۲۴۶
  ۶ ۱۴۰۲/۰۷/۰۶ ۱۶,۳۷۰ ۱۶,۲۹۰ ۱۶,۲۹۰ ۰ ۳,۱۷۳,۰۶۳ ۷۸۵,۷۲۷,۱۳۲ ۱,۶۷۵,۷۵۹ ۴۴۳,۶۵۶,۴۲۳ ۳۴۲,۰۷۰,۷۰۹ ۵,۵۷۲,۴۱۹,۹۲۶,۷۲۶
  ۷ ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ۱۶,۳۷۰ ۱۶,۲۹۰ ۱۶,۲۹۰ ۰ ۲,۵۹۸,۰۳۹ ۷۸۲,۵۵۴,۰۶۹ ۴,۹۰۷,۰۸۸ ۴۴۱,۹۸۰,۶۶۴ ۳۴۰,۵۷۳,۴۰۵ ۵,۵۴۷,۹۶۶,۷۱۸,۵۱۱
  ۸ ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ ۱۶,۳۱۹ ۱۶,۲۳۹ ۱۶,۲۳۹ ۰ ۱,۴۷۲,۰۸۱ ۷۷۹,۹۵۶,۰۳۰ ۲,۲۸۴,۶۹۳ ۴۳۷,۰۷۳,۵۷۶ ۳۴۲,۸۸۲,۴۵۴ ۵,۵۶۸,۱۷۷,۸۲۶,۸۲۵
  ۹ ۱۴۰۲/۰۷/۰۳ ۱۶,۳۰۸ ۱۶,۲۳۰ ۱۶,۲۳۰ ۰ ۰ ۷۷۸,۴۸۳,۹۴۹ ۰ ۴۳۴,۷۸۸,۸۸۳ ۳۴۳,۶۹۵,۰۶۶ ۵,۵۷۸,۰۳۶,۰۶۸,۳۷۹
  ۱۰ ۱۴۰۲/۰۷/۰۲ ۱۶,۳۴۸ ۱۶,۲۷۰ ۱۶,۲۷۰ ۰ ۲,۱۲۲,۴۸۸ ۷۷۸,۴۸۳,۹۴۹ ۵۸۶,۲۳۸ ۴۳۴,۷۸۸,۸۸۳ ۳۴۳,۶۹۵,۰۶۶ ۵,۵۹۲,۰۲۸,۰۸۸,۰۹۰
  ۱۱ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ ۱۶,۳۴۹ ۱۶,۲۷۰ ۱۶,۲۷۰ ۰ ۰ ۷۷۶,۳۶۱,۴۶۱ ۰ ۴۳۴,۲۰۲,۶۴۵ ۳۴۲,۱۵۸,۸۱۶ ۵,۵۶۷,۰۴۶,۶۲۸,۳۵۹
  ۱۲ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ ۱۶,۳۴۴ ۱۶,۲۶۶ ۱۶,۲۶۶ ۰ ۰ ۷۷۶,۳۶۱,۴۶۱ ۰ ۴۳۴,۲۰۲,۶۴۵ ۳۴۲,۱۵۸,۸۱۶ ۵,۵۶۵,۴۷۱,۳۷۱,۱۵۲
  ۱۳ ۱۴۰۲/۰۶/۳۰ ۱۶,۳۴۴ ۱۶,۲۶۶ ۱۶,۲۶۶ ۰ ۲,۳۳۴,۹۷۶ ۷۷۶,۳۶۱,۴۶۱ ۱,۸۸۱,۳۳۵ ۴۳۴,۲۰۲,۶۴۵ ۳۴۲,۱۵۸,۸۱۶ ۵,۵۶۵,۶۴۴,۸۶۴,۵۹۳
  ۱۴ ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ ۱۶,۳۳۹ ۱۶,۲۶۰ ۱۶,۲۶۰ ۰ ۵,۸۱۴,۱۷۹ ۷۷۴,۰۲۶,۴۸۵ ۱,۴۲۶,۲۳۳ ۴۳۲,۳۲۱,۳۱۰ ۳۴۱,۷۰۵,۱۷۵ ۵,۵۵۶,۱۷۸,۸۸۹,۵۹۲
  ۱۵ ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ ۱۶,۳۷۲ ۱۶,۲۹۲ ۱۶,۲۹۲ ۰ ۳,۶۳۴,۹۳۳ ۷۶۸,۲۱۲,۳۰۶ ۱,۵۳۱,۴۷۳ ۴۳۰,۸۹۵,۰۷۷ ۳۳۷,۳۱۷,۲۲۹ ۵,۴۹۵,۶۹۷,۶۹۵,۰۲۵
  ۱۶ ۱۴۰۲/۰۶/۲۷ ۱۶,۳۹۹ ۱۶,۳۱۹ ۱۶,۳۱۹ ۰ ۲,۵۶۶,۱۷۵ ۷۶۴,۵۷۷,۳۷۳ ۳,۶۰۱,۵۵۷ ۴۲۹,۳۶۳,۶۰۴ ۳۳۵,۲۱۳,۷۶۹ ۵,۴۷۰,۲۴۷,۴۴۵,۱۶۷
  ۱۷ ۱۴۰۲/۰۶/۲۶ ۱۶,۴۲۷ ۱۶,۳۴۷ ۱۶,۳۴۷ ۰ ۰ ۷۶۲,۰۱۱,۱۹۸ ۰ ۴۲۵,۷۶۲,۰۴۷ ۳۳۶,۲۴۹,۱۵۱ ۵,۴۹۶,۶۵۸,۷۸۵,۱۶۲
  ۱۸ ۱۴۰۲/۰۶/۲۵ ۱۶,۳۹۲ ۱۶,۳۱۲ ۱۶,۳۱۲ ۰ ۰ ۷۶۲,۰۱۱,۱۹۸ ۰ ۴۲۵,۷۶۲,۰۴۷ ۳۳۶,۲۴۹,۱۵۱ ۵,۴۸۵,۰۵۷,۴۳۶,۰۹۵
  ۱۹ ۱۴۰۲/۰۶/۲۴ ۱۶,۳۹۳ ۱۶,۳۱۳ ۱۶,۳۱۳ ۰ ۰ ۷۶۲,۰۱۱,۱۹۸ ۰ ۴۲۵,۷۶۲,۰۴۷ ۳۳۶,۲۴۹,۱۵۱ ۵,۴۸۵,۲۳۰,۸۳۷,۱۰۱
  ۲۰ ۱۴۰۲/۰۶/۲۳ ۱۶,۳۹۳ ۱۶,۳۱۴ ۱۶,۳۱۴ ۰ ۳,۲۵۸,۱۵۹ ۷۶۲,۰۱۱,۱۹۸ ۳,۴۴۷,۵۱۲ ۴۲۵,۷۶۲,۰۴۷ ۳۳۶,۲۴۹,۱۵۱ ۵,۴۸۵,۴۱۱,۷۱۲,۹۶۶
  مشاهده همه