صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل سرمایه مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۰۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۴۳۵۳
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ (۰.۵۱) (۰.۴۷) (۸۴.۵۶) (۸۱.۸۲)
۲ ۱۴۰۳/۰۴/۲۹ ۰.۰۱ ۰ ۴.۲۳ ۰
۳ ۱۴۰۳/۰۴/۲۸ (۰.۱۴) ۰ (۳۹.۱۴) ۰
۴ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷ ۰.۱ ۰.۰۷ ۴۵.۱۲ ۲۹.۱۹
۵ ۱۴۰۳/۰۴/۲۶ ۰.۰۱ ۰ ۴.۲۳ ۰
۶ ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ ۰.۰۱ ۰ ۲.۰۹ ۰
۷ ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ ۰.۱۱ ۰.۰۴ ۵۱.۳۳ ۱۵.۶۶
۸ ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ ۰.۰۳ (۰.۴۱) ۱۰.۹۲ (۷۷.۷۷)
۹ ۱۴۰۳/۰۴/۲۲ ۰.۰۱ ۰ ۲.۰۹ ۰
۱۰ ۱۴۰۳/۰۴/۲۱ (۰.۰۱) ۰ (۴.۰۶) ۰
۱۱ ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ ۰.۰۶ (۰.۳۵) ۲۵.۶۲ (۷۱.۸)
۱۲ ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ (۰.۰۲) (۰.۱۹) (۶.۰۳) (۵۰.۵۶)
۱۳ ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ (۰.۳۷) (۰.۲۳) (۷۳.۹۶) (۵۷.۰۱)
۱۴ ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ ۱.۳ ۱.۷۲ ۱۰,۸۹۵.۶۲ ۵۰,۲۵۹.۸۶
۱۵ ۱۴۰۳/۰۴/۱۶ ۲.۵۶ ۴.۲ ۱,۰۱۰,۰۰۰ ۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱
۱۶ ۱۴۰۳/۰۴/۱۵ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۷ ۱۴۰۳/۰۴/۱۴ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۸ ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ ۰.۲ ۰.۵ ۱۰۷.۶۳ ۵۰۸.۶۹
۱۹ ۱۴۰۳/۰۴/۱۲ ۰.۳ ۰.۷۳ ۱۹۳.۶۱ ۱,۳۳۶.۶۷