صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل سرمایه مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۰۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۴۳۵۳
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷ (۰.۵۹) (۰.۷۹) (۸۸.۲۶) (۹۴.۵)
۲ ۱۴۰۲/۱۲/۰۶ ۰.۰۱ ۰ ۲.۲ ۰
۳ ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ (۰.۱۴) (۰.۲۳) (۳۹.۴۱) (۵۶.۲)
۴ ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ۰.۰۱ ۰ ۲.۲ ۰
۵ ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ ۰.۰۴ ۰ ۱۳.۹۶ ۰
۶ ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ ۰.۰۱ (۰.۰۳) ۲.۲ (۱۰.۰۶)
۷ ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ (۰.۰۱) ۰.۰۳ (۲.۱۵) ۱۱.۹۹
۸ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ ۰.۲۶ ۰.۳ ۱۶۱.۰۲ ۲۰۱.۳۹
۹ ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ ۰.۰۷ ۰.۲۲ ۲۹.۹۷ ۱۲۱.۹۹
۱۰ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ (۰.۴۸) (۰.۸۹) (۸۲.۵۱) (۹۶.۱۹)
۱۱ ۱۴۰۲/۱۱/۲۷ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۲ ۱۴۰۲/۱۱/۲۶ ۰.۰۵ ۰ ۲۱.۶۲ ۰
۱۳ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ (۰.۴) (۰.۵۶) (۷۶.۶۶) (۸۷.۲۸)
۱۴ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ (۰.۱) (۰.۰۸) (۳۰.۸) (۲۴.۱۱)
۱۵ ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ (۰.۱۱) (۰.۳۹) (۳۲.۲۶) (۷۶.۰۵)
۱۶ ۱۴۰۲/۱۱/۲۲ ۰.۰۱ ۰ ۲.۱۹ ۰
۱۷ ۱۴۰۲/۱۱/۲۱ (۰.۰۱) ۰.۱ (۴.۲۳) ۴۳.۵۲
۱۸ ۱۴۰۲/۱۱/۲۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۹ ۱۴۰۲/۱۱/۱۹ ۰.۰۱ ۰ ۴.۴۲ ۰