صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل سرمایه مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۰۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۴۳۵۳
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام می‌شود.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۴۰۲/۰۷/۱۰ ۱۴۰۲/۰۷/۱۱
هفته گذشته ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ ۱۴۰۲/۰۷/۱۱ (۰.۲۲۲)% (۱.۴۳۹)%
ماه گذشته ۱۴۰۲/۰۶/۱۲ ۱۴۰۲/۰۷/۱۱ %۰.۳۱۶ (۲.۰۸۹)%
۳ ماه اخیر ۱۴۰۲/۰۴/۱۴ ۱۴۰۲/۰۷/۱۱ %۴.۲۷۳ (۶.۱۳۴)%
۶ ماه ۱۴۰۲/۰۱/۱۷ ۱۴۰۲/۰۷/۱۱ %۱۵.۴۰۶ (۳.۲۷۲)%
یک سال اخیر ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ۱۴۰۲/۰۷/۱۱
۳ سال اخیر ۱۳۹۹/۰۷/۱۲ ۱۴۰۲/۰۷/۱۱
۵ سال اخیر ۱۳۹۷/۰۷/۱۲ ۱۴۰۲/۰۷/۱۱
تا زمان انتشار ۱۴۰۱/۰۸/۰۱ ۱۴۰۲/۰۷/۱۱ %۶۲.۰۳ %۵۹.۴۳۴
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۵.۳ %۸.۶۴
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۳.۳۸)% (۱۰.۱۶)%