صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل سرمایه مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۰۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۴۳۵۳
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام می‌شود.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۴۰۳/۰۳/۰۴ ۱۴۰۳/۰۳/۰۵ (۰.۷۷۵)% (۰.۷۴۱)%
هفته گذشته ۱۴۰۳/۰۲/۲۹ ۱۴۰۳/۰۳/۰۵ (۲.۷۴۶)% (۳.۲۳۷)%
ماه گذشته ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ۱۴۰۳/۰۳/۰۵ (۶.۵۷۳)% (۸.۹۳۳)%
۳ ماه اخیر ۱۴۰۲/۱۲/۰۶ ۱۴۰۳/۰۳/۰۵ (۰.۶۱۵)% %۱.۵۶۵
۶ ماه ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ ۱۴۰۳/۰۳/۰۵ %۲.۷۴۷ %۳.۵۷۴
یک سال اخیر ۱۴۰۲/۰۳/۰۵ ۱۴۰۳/۰۳/۰۵ %۷.۲۸۴ (۱۰.۵۴۹)%
۳ سال اخیر ۱۴۰۰/۰۳/۰۵ ۱۴۰۳/۰۳/۰۵
۵ سال اخیر ۱۳۹۸/۰۳/۰۶ ۱۴۰۳/۰۳/۰۵
تا زمان انتشار ۱۴۰۱/۰۸/۰۱ ۱۴۰۳/۰۳/۰۵ %۶۶.۴۳ %۶۱.۸۲
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۵.۳ %۸.۶۴
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۳.۳۸)% (۱۰.۱۶)%