صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل سرمایه مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۰۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۴۳۵۳
دارندگان واحدهای ممتاز

 دارندگان واحدهای ممتاز

ردیفنامتعداد
1 شرکت سبدگردان مفید 9,900,000
2 شرکت مشاور سرمایه گذاری ایده مفید 100,000
  جمع 10,000,000