صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل سرمایه مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۰۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۴۳۵۳
News
دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر اسامی حاضرین در مجمع - افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق مورخ 1403.02.18
منبع -
مقدمه اسامی حاضرین در مجمع - افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق مورخ 1403.02.18
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست